Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию администрации Первомайского района г. Минска
Государственное учреждение образования

Ясли-сад № 210 г. Минска

Меню раздела

  Горячие новости

  12.11.2018
  Республиканская акция "Не прожигай свою жизнь!"

  подробнее...

  26.10.2018
  Путешествие в страну Спорта и здоровья

  подробнее...

  25.10.2018
  Постой, пешеход! Тормозите, колеса!

  подробнее...

  24.10.2018
  Вакцинация против гриппа

  подробнее...

  16.10.2018
  Педагогический КВН

  подробнее...

  Голосование

  Как ваш ребёнок посещает дошкольное учреждение?  Сайт зарегистрирован
  в Государственном регистре
  информационных ресурсов Беларуси.
  Регистрационное свидетельство №: 1141001099 от 21.10.2010г.

  Главная : Родителям : Вывучаем беларускую мову разам : Праграмныя задачы

  Праграмныя задачы

  Сярэдняя группа (ад чатырох да пяці год)

  Адукацыйная вобласць: РАЗВІЦЦЁ МАЎЛЕННЯ І КУЛЬТУРА МАЎЛЕНЧЫХ ЗНОСІН.

  Мэта:  фарміраванне ўстойлівай цікавасці і станоўчых адносін да нацыянальнай мовы, жаданне авалодаць беларускай мовай; выхаванне асноў нацыянальнага светапогляду.

  Задачы развіцця выхаванца ў дзейнасці:

  • садзейнічаць адрозненню дзецьмі беларускага і рускага маўлення;
  • пабуджаць да ўзнаўлення кароткіх літаратурных твораў на беларускай мове, да разыгрывання іх;
  • развіваць элементарныя навыкі зносін на беларускай мове.

  СЛОЎНІК

  Узбагачэнне беларускага слоўніка дзяцей словамі - назвамі прадметаў асяроддзя. іх якасцей, дзеянняў.

  Разуменне і ўжыванне абагульняючых слоў (цацкі, посуд, адзенне, мэбля).

  Засваенне форм ветлівасці (добрай раніцы, добры дзень, дабранач, да пабачэння, дзякуй, калі ласка, смачна есці, прабач).

  ГРАМАТЫЧНЫ ЛАД МАЎЛЕННЯ

  Засваенне некаторых асаблівасцей граматычнага ладу беларускага маўлення: множнага ліку назоўнікаў (дамы, лясы, вокны); роднага склону назоўнікаў (санак, лыжак, лялек); меснага склону назоўнікаў (на назе, у руцэ, на двары); давальнага склону назоўнікаў (дапамагчы Аленцы, дапамагчы Янку); загаднага ладу дзеясловаў (мый, сядай, пі, паскачы); форм 3-яй асобы адзіночнага і множнага ліку дзеясловаў (ідзе, піша, малюе, варыць, гуляюць, хочуць); асаблівасцей роду некаторых назоўнікаў (смачны яблык, калматы сабака).

  Разуменне і ўменне суадносіць з малюнкамі назвы жывёл і іх дзіцянят (кошка - кацяня, качка - качаня, ліса - лісяня). 

  ГУКАВАЯ КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ

  Правільнае вымаўленне спецыфічна беларускіх гукаў: фрыкатыўных [г];  заўсёды цвёрдых гукаў [ч], [р] ізалявана (у гукапераймальных словах), у словах і фразах; гука ў у словах і фразах.

  Дыферэнцыяцыя ў вымаўленні і на слых слоў, падобных у рускай і беларускай мовах(дети -дзеці, ложка - лыжка, река - рака, уши - вушы і г.д.).

  ЗВЯЗНАЕ МАЎЛЕННЕ

  Слуханне і разуменне мовы выхавальніка, адказы на яго пытанні.

  Праслухоўванне беларускіх народных забаўлянак, казак, твораў беларускіх пісьменнікаў для дзяцей; адказы на пытанні па іх змесце.

  Адказы на пытанні па змесце карцін і пры апісанні цацак.

  Стварэнне выказванняў, самастойных па задуме і моўным афармленні..

  Садзейнічае станаўленню рэпрадуктыўнага маўлення дзяцей на беларускай мове.

  Старэйшая група (ад пяці да шасці год)

  Мэта: фарміраванне ўстойлівай цікавасці і станоўчых адносін да беларускай мовы, жаданне авалодаць ёю.

  Задачы развіцця выхаванца ў дзейнасці:

  • далучаць выхаванцаў да багацця беларускай мовы, фарміраваць каштоўныя адносіны да яе;
  • стымуляваць зносіны на беларускай мове;
  • развіваць пазнавальныя і моўныя здольнасці, назіральнасць адносна моўных з'яў, навыкі маўленчага самакантролю;
  • звяртаць увагу на моўныя асаблівасці беларускай мовы ў параўнанні з рускай;
  • развіваць навыкі разумення беларускай мовы, уменне адказваць на пытанні выхавальніка;
  • заахвочваць дзяцей да самастойных выказванняў на беларускай мове.

  СЛОЎНІК

  Узбагачэнне беларускага слоўніка дзяцей словамі - назвамі акаляючых прадметаў: назвамі цацак, вучэбных прылад (аловак, пэндзаль, сшытак), посуду, мэблі, адзення, хатніх рэчаў (гадзіннік, дыван, канапа), жывёл (вавёрка, трус, матылёк), садавіны і агародніны (цыбуля, бульба), колераў (ружовы, блакітны), якасцей (прыгожы, дужы, смачны, добры, дрэнны), дзеянняў (глядзець, бачыць, сустракаць, расці).

  Разуменне слоў рускай і беларускай моў, якія супадаюць або падобныя па вымаўленні, але маюць рознае лексічнае значэнне (неделя - нядзеля, диван - дыван і г.д.).

  Разуменне і ўжыванне абагульняльных слоў.

  Ужыванне традыцыйных беларускіх формаў імёнаў (Алесь, Уладзя, Ян, Янка, Таццянка, Кастусь, Аленка).

  Ужыванне форм ветлівасці на беларускай мове.

  ГРАМАТЫЧНЫ ЛАД МАЎЛЕННЯ.

  Разуменне маўленчых выказванняў рознай граматычнай структуры, чуласць да граматычнай правільнасці маўлення на беларускай мове.

  Некаторыя асаблівасці граматычнага ладу беларускага маўлення: адзіночны і множны лік асобных назоўнікаў (садавіна, агародніна, крупы, дзверы; дапасаванне прыметнікаў да некаторых назоўнікаў (доўгі дзень, белая казляня, вясёлы гармонік); утварэнне некаторых склонавых формаў назоўнікаў (бераг - на беразе, гарох - у гаросе, па палях, па лясах); прыналежных прыметнікаў (ляльчын, татаў, Алесеў, цётчын); параўнальнай (вышэйшы за, лепшы за) і найвышэйшай формаў прыметнікаў (вышэйшы за ўсіх, найпрыгажэйшы); прыслоўяў (уранку, узімку).

  Спосабы ўтварэння назваў маладых істот (мышаня, тыграня, жарабя), назоўнікаў са значэннем адзінкавасці (бульба - бульбіна, морква - морквіна).

  Фармуляванне пытанняў з дапамогай часціц ціхіба, ужыванне ў мове прыназоўнікаў, словазлучэнняў з прыназоўнікамі у , да  (у лесе, да сябра), злучніка але.

  Спецыфічна беларускія марфолага-сінтаксічныя звароты (баліць каму, хварэць на што, хадзіць у грыбы, у ягады, дзякаваць каму, смяяцца з каго і інш.).

  ГУКАВАЯ КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ

  Правільнае вымаўленне спецыфічна беларускіх гукаў: [дж], [дз], [ц].

  Правільнае вымаўленне фрыкатыўных [г]; заўсёды цвёрдых гукаў [ч],[р], гукаспалучэнне шч ізалявана (у гукапераймальных словах), у словах і фразах; гука ў у словах і фразах.

  Правільнае вымаўленне слоў з падоўжанымі зычнымі ў словах (калоссе, варэнне); выразнае вымаўленне ненаціскных галосных.

  Правільнае вымаўленне рускіх і беларускіх слоў, падобных па гучанні (зверёк - звярок, ночь - ноч і г.д.)

  ЗВЯЗНАЕ МАЎЛЕННЕ

  Слуханне і разуменне беларускага маўлення, мастацкіх твораў на беларускай мове -як празаічных, так і вершаваных; слуханне і разуменне мовы выхавальніка, адказы на яго пытанні.

  Пераказ кароткіх казак і апавяданняў - як знаёмых, так і упершыню прачытаных. Непадрыхтаванае звязнае маўленне (апісанне сітуацыі, вырашэнне пэўнай камунікатыўнай задачы - просьба, распавяданне, тлумачэнне і г.д.).

  Автоматический переводчик

  Полезные ссылки

  Минский городской исполнительный комитет  Министерство образования Республики Беларусь  Счетчик посещений

  Адрес: 220103, г. Минск, ул. Калиновского, 39
  Телефон: +375 17 283-03-27
  Электронная почта: ddu210@minsk.edu.by