Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию администрации Первомайского района г. Минска
Государственное учреждение образования

Ясли-сад № 210 г. Минска

Меню раздела

  Горячие новости

  15.01.2019
  Праздник Рождества!

  подробнее...

  14.01.2019
  Дети на дорогах

  подробнее...

  31.12.2018
  С Новым 2019 годом!!!

  подробнее...

  27.12.2018
  Приключения под Новый год!

  подробнее...

  26.12. 2018
  Почта Деда Мороза!

  подробнее...

  Голосование

  Как ваш ребёнок посещает дошкольное учреждение?  Сайт зарегистрирован
  в Государственном регистре
  информационных ресурсов Беларуси.
  Регистрационное свидетельство №: 1141001099 от 21.10.2010г.

  Главная : Родителям : Вывучаем беларускую мову разам : Беларускiя народныя казкi

  Беларускiя народныя казкi

  Паважаныя бацькі,

  прапануем Вам пачытаць сваім дзецям беларускія казкі

  Сынок - з - кулачок

  Жылі дзед і баба. І быў у іх сынок. Ды такі малы, што з-пад шапкі не відаць. Ня большы за кулак. Так дзед з бабай яго і звалі: сынок-з-кулачок. 
  Паехаў аднойчы дзед араць, а бабе сказаў, каб згатавала абед ды прынесла яму на поле.


  Баба згатавала абед ды кажа да сына: 
  — Каб ты быў большы, дык занёс бы бацьку абед за мяне. А так мне самой трэба ісьці. 
  А сынок падхрабрыўся і кажа: 
  — Давай, мама, занясу абед. 
  — Дзе табе данесьці яго? — ня верыць маці. 
  — Данясу!
  Узяў сынок-з-кулачок абед, паставіў у дзедаў лапаць, сам ззаду сеў і паехаў. 
  Едзе сабе і песенькі сьпявае. Прыехаў на поле, гукае бацьку: 
  — Тата, я табе абед прывёз! 
  Убачыў яго бацька, зарадаваўся: 
  — Малайчына, сынок! 
  Сеў ён абедаць, а сын кажа: 
  — Тата, пасадзі мяне на саху, я араць буду. 
  — Як жа ты будзеш араць? 
  — А паглядзіш, — кажа сын. 
  Пасадзіў яго бацька на саху. Сынок-з-кулачок узяў лейцы ў рукі і крыкнуў на каня: 
  — Но, сівы-буры! 
  І пачаў араць. 
  Ехаў дарогаю пан у брычцы. Убачыў ён такое дзіва. 
  — Прадай, дзед, мне свайго аратага, — кажа пан. 
  — Не, пане, не прадам: гэта мой сынок. 
  А пан прычапіўся, як смала: прадай ды прадай! 
  — Я табе, — кажа пан, — дам шмат грошай. 
  Пачуў гэта сынок, падбег да бацькі і шэпча яму: 
  — Прадавай, тата, толькі вазьмі ў пана за мяне жменю золата. Не бойся, я ад яго ўцяку... 


  Згадзіўся дзед і прадаў пану сына за жменю золата. 
  Узяў пан хлопчыка, пасадзіў у кішэню і паехаў. "Вось, — думае, — добрага аратага нажыў. Гэдакага ні ў кога няма. Няхай зайздросьцяць усе паны!" 
  Тым часам хлопчык прадраў панскую кішэню, цішком вылез зь яе ды выскачыў з брычкі. Пан нават і не пачуў. Паехаў сабе дамоў хваліцца дзіўным аратым. 
  Агледзеўся хлопчык, аж кругом яго густы лес. 
  Пахадзіў ён, пахадзіў па лесе і заблукаў. 
  А тут і вечар настаў. Сеў хлопчык пад елкаю і плача. 
  Ні адсюль, ні адтуль — галодны воўк. Ухапіў ён хлопчыка і праглынуў яго. 
  Апамятаўся хлопчык, пачаў брыкацца ў воўчым жываце, пачаў крычаць: 
  — Гэй, воўк, нясі мяне дахаты! 
  — Не панясу, — кажа воўк. 
  — Нябось, панясеш, як надакучу табе. 
  — Паглядзім, — агрызнуўся воўк і пабег у поле шукаць авечак. 
  Прыбягае да чарады авечак, а хлопчык як крыкне з воўчага жывата: 
  — Гэй, пастухі, воўк па авечкі крадзецца! 
  Пачулі гэта пастухі, прагналі злодзея. Ды яшчэ і сабак нацкавалі на яго. 
  Прыбег воўк у лес і кажа хлопчыку: 
  — Вылазь вон! 
  — Не, ня вылезу, — адгукаецца хлопчык. — Нясі мяне дадому. 
  — Не панясу! — злуецца воўк. 
  Выгаладаўся воўк ды зноў пайшоў шукаць спажывы. Але куды ні прыйдзе, усё няўдача: не дае яму хлопчык усё сваё права правіць: 
  — Нясі мяне дадому! 
  Бачыць воўк — няма рады: панёс хлопчыка дадому. 
  Прынёс да двара і кажа: 
  — Вылазь. Вунь твая хата. 
  — Не, — адказвае хлопчык, — нясі на двор. 
  Прынёс яго воўк на двор і зноў крычыць: 
  — Вылазь! 
  — Не, нясі ў сенцы. 
  Прынёс воўк яго ў сенцы. 
  Тут хлопчык выскачыў вон ды як закрычыць: 
  — Тата, хадзі ваўка біць! 
  Выбег бацька з качаргою і забіў ваўка. Шкуру злупіў і бабе футра пашыў. А баба сасмажыла за гэта дзеду і сынку гуся. 
  Тут і казка ўся. 

  Лёгкі хлеб

  Касіў на лузе касец. Змарыўся і сеў пад кустом адпачыць. Дастаў торбачку, разьвязаў і пачаў есьці. 
  Выйшаў з лесу галодны воўк. Бачыць — касец пад кустом сядзіць і нешта есьць. Падыйшоў да яго воўк: 
  — Ты што ясі, чалавеча? 
  — Хлеб, — адказвае касец. 
  — А ён смачны? 
  — Дзіва што смачны! 
  — Дай мне пакаштаваць. 
  — Калі ласка! 
  Адламаў касец кавалак хлеба і даў ваўку. 
  Спадабаўся ваўку хлеб. Ён і кажа: 
  — Хацеў бы я кожны дзень хлеб есьці, але дзе мне яго дастаць? Парай, чалавеча! 
  — Добра, — кажа касец, — навучу цябе, дзе і як хлеб даставаць. 
  І пачаў ён вучыць ваўка: 
  — Перш-наперш трэба зямлю ўзараць... 
  — Тады і хлеб будзе? 


  — Не, брат, пачакай. Потым трэба зямлю забаранаваць... 
  — І можна хлеб есьці? — замахаў воўк хвастом. 
  — Што ты, пачакай яшчэ. Раней трэба жыта пасеяць... 
  — Тады будзе хлеб? — аблізнуўся воўк. 
  — Не яшчэ. Дачакайся, пакуль жыта ўзыдзе, халодную зіму перазімуе, вясной вырасьце, потым закрасуе, потым пачне наліваць зярняты, потым сьпець...
  — Ох, — уздыхнуў воўк, — вельмі ж доўга чакаць. Але цяпер-то ўжо я наемся хлеба ўволю! 
  — Дзе там наясіся! — перапыняе касец. — Рана яшчэ. Спачатку сьпелае жыта трэба зжаць, потым у снапы зьвязаць, снапы ў бабкі паставіць. Вецер іх правее, сонейка прасушыць, тады вязі іх на ток... 
  — І есьці хлеб буду? 
  — Які нецярплівы! Спачатку трэба снапы абмалаціць, зярняты ў мяхі сабраць, мяхі ў млын завезьці, ды мукі намалоць... 
  — І ўсё? 
  — Не, ня ўсё. Муку трэба замясіць у дзяжы і чакаць, пакуль цеста падыдзе. Тады ў гарачую печ пасадзіць. 
  — І сьпячэцца хлеб? 
  — Але, сьпячэцца хлеб. Вось тады і наясіся яго, — скончыў касец навуку. 
  Задумаўся воўк, потым пачухаў лапай патыліцу і кажа: 
  — Не! Гэтая работа занадта марудная і цяжкая. Лепш парай мне, чалавеча, як лягчэй яду здабываць. 
  — Ну што ж, — кажа касец, — калі ня хочаш цяжкі хлеб есьці, параю табе лёгкі. Ідзі на выган, там конь пасецца. 
  Пайшоў воўк на выган. Убачыў каня: 
  — Конь, конь! Я цябе з'ем. 
  — Што ж, — кажа конь, — еш. Толькі спачатку здымі з маіх ног падковы, каб не ламаць табе зубы аб іх. 
  — І то праўда, — згадзіўся воўк. 
  Нахіліўся ён падковы здымаць, а конь як стукне яму капытом у зубы... 
  Перакуліўся воўк ды ходу. 
  Прыбег да рэчкі. Бачыць — на беразе гусі пасуцца. "Ці ня з'есьці мне іх?" — думае, потым і кажа: 
  — Гусі, гусі! Я вас з'ем. 
  — Што ж, адказваюць гусі, — еш. Але спачатку зрабі нам адну паслугу перад сьмерцю. 
  — Якую? — пытаецца воўк. 
  — Пасьпявай нам, а мы паслухаем. 
  — Гэта можна. Сьпяваць я — мастак. 
  Сеў воўк на купіну, задраў галаву і давай выць. А гусі крыльлямі — мах, мах! Узьняліся й паляцелі. 


  Зьлез воўк з купіны, правёў гусей вачыма і пайшоў далей ні з чым. 
  Ідзе ды лае сябе апошнімі словамі: "Ці ж ня дурань я, га? Навошта я згадзіўся сьпяваць гусям? Ну, цяпер каго ні сустрэну — з'ем!" 
  Толькі ён так падумаў, бачыць — ідзе па дарозе стары дзед. Воў падбег да яго: 
  — Дзед, дзед! Я цябе з'ем! 
  — Чаго так сьпяшацца! — кажа дзед. — Давай сьпярша табакі панюхаем. 
  — А смачная яна? 
  — Паспытай, дык будзеш ведаць. 
  — Давай! 
  Выняў дзед з кішэні капшук з табакаю, сам панюхаў і ваўку даў. 
  Як нюхнуў воўк на ўсю сілу, дык цэлы капшук табакі ўдыхнуў у сябе. А потым як пачаў чхаць на ўвесь лес... Нічога ад сьлёз ня бачыць, усё чхае. Так з гадзіну чхаў, пакуль усю табаку ня вычхаў. Агледзеўся потым, а дзеда і сьлед прастыў. 
  Пайшоў воўк далей. 
  Ідзе ён і бачыць — на полі чарада авечак пасецца, а пастух сьпіць. Нагледзеўся воўк у чарадзе самага большага барана, схапіў яго і кажа: 
  — Баран, баран! Я цябе з'ем. 
  — Што ж, — кажа баран, — такая мая доля. Але каб ня мучыцца мне доўга ды і табе каб не ламаць зубы аб мае старыя косьці, стань лепш вунь у той лагчынцы і разяў рот, а я ўзьбягу на ўзгорак, разганюся і сам ускочу табе ў рот. 
  — Дзякуй за параду, — сказаў воўк. — Так і зробім. 
  Стаў ён у лагчынцы, разявіў рот і чакае. А баран узбег на горку, разагнаўся ды — трах! — рагамі ваўка ў галаву. Аж іскры пасыпаліся з вачэй у ваўка, сьвету ён ня ўбачыў. 


  Ачухаўся воўк, пакруціў галавою і разважае: 
  — Цікава: з'еў я яго ці не? 
  А тым часам касец скончыў работу ды ідзе дахаты. 
  Пачуў ён воўкавы словы і кажа: 
  — З'есьці ня з'еў, але паспытаў лёгкага хлеба. 

  Автоматический переводчик

  Полезные ссылки

  Минский городской исполнительный комитет  Министерство образования Республики Беларусь  Счетчик посещений

  Адрес: 220103, г. Минск, ул. Калиновского, 39
  Телефон: +375 17 283-03-27
  Электронная почта: ddu210@minsk.edu.by